הנדסה אזרחית — מי נצרך לה?

אז מהו התואר מהנדס אזרחי, אלו אפשרויות תעסוקה הוא פותח והאם יש בו פרנסה? ובכן אם הייתם שואלים בדיוק את אותן שאלות לפני עשור, התשובות שהייתם מקבלים היו גורמות לחוש שמדובר בתחום שדורש הרבה השקעה, אך שהסטטוס אינו מאוד מרשים. עם זאת, כיום כאשר מורגש בשוק מחסור באנשי מקצוע והמדינה עצמה עושה מאמצים בכדי להניע כמה שיותר סטודנטים לבחור במסלול הזה, הרי התשובה שתקבלו תוביל למסקנה שמדובר במקצוע סופר מעניין — במקצוע שמציע מגוון רחב של תחומי התמחות ושמבטיח משכורת נאה לצד נקודת פתיחה מבטיחה בשוק העבודה.

נחיתה רכה בשוק העבודה

הרבה ומעבר לעבודות בניין ושרטוטים

אז נכון שכיום מי שבוחר ללמוד הנדסה אזרחית מבטיח אופק תעסוקתי והתפתחותי, אך באלו תחומים נדרשת התערבות של מהנדס אזרחי — היכן ניתן למצוא פרנסה? להלן הרשימה המלאה:

  • עולם הבנייה — מהנדס אזרחי יכול לבחור במסלול הנדסת מבנים ועל כן כל חברת בנייה שעומדת לקראת פרויקט שנוגע לבניית מבנה, גשר, מגדלי מים וכדומה, מחויבת להעסיק מהנדס אזרחי.
  • תחום החקלאות — מי שבחר להתמחות בהנדסה חקלאית או בהנדסה גיאוטכנית יכול לסייע רבות בכול מה שנוגע לטיפול בתוצרת, לפיתוח מכונות שדה, להנדסת קרקע, לניהול מים תת קרקעיים וכדומה.
  • תחום התחבורה — מי שבחר להתמחות בהנדסת תחבורה נדרש במגוון חברות שמבקשות לתכנן מסילות ברזל, מחלפים, כבישים וכדומה.
  • תחום המים — מי שבחר להתמחות בהנדסת משאבי מים וסביבה יידרש בשלל פרויקטים שנוגעים למתקני התפלה, מתקני שפכים, נמלים, צינורות מים וכדומה.
  • תחום איכות הסביבה — חברות שמתעסקות עם איכות הסביבה נעזרות רבות במהנדסים שהתמחו בהנדסת הסביבה, אם עבור בקרת איכות מים ואוויר ואם עבור טיפול בשפכים ומיחזור.
  • תחום הביטחון וההייטק — מי שבוחר להתמחות בהנדסת מיפוי ובהנדסת גיאו אינפורמציה עשוי לסייע רבות לחברות הייטק, לעיריות ולחברות פרטיות שנזקקות לניהול ממוחשב עבור ריכוז תכסית קרקעית, שרטוט מפות וכדומה.

סולם דרגות

--

--

משרד דורון שלו הנדסה בע"מ עוסק בתכנון מבנים במקצועיות ובהקפיות http://www.doron-eng.co.il/ רבה

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
דורון שליו הנדסה בעמ

משרד דורון שלו הנדסה בע"מ עוסק בתכנון מבנים במקצועיות ובהקפיות http://www.doron-eng.co.il/ רבה