הנדסה אזרחית לחברות פרטיות

בשנים האחרונות ניתן למצוא תנופה משמעותית בכמות הסטודנטים שפונים ללימודי הנדסה אזרחית, וזאת בזכות ההבנה שאט אט מחלחלת — ההבנה שיש צורך במהנדסים אזרחיים, אך המציאות היא שאין מספיק היצע, ועל כן המסקנות יושמו וכיום לא רק שיותר סטודנטים מכירים באופציה, אלא גם התחום נחשב יוקרתי, ולו כי אנשים מתחילים להבין שמדובר בהרבה ומעבר לשהייה סיזיפית באתרי בנייה.

נדבך חשוב בקיומה של המדינה

השוק הפרטי לעומת השוק הציבורי

הצצה לתחומי תעסוקה

ללא גבולות — דוגמאות למשרות

הנדסה אזרחית — דורון שליו הנדסה

יתרונות המקצוע

1. הסטודנטים מתחילים בסטאז’ עוד בתקופת הלימודים, כך שהם יוצאים לעולם הגדול עם ניסיון.

2. ניתן לבחור להתמחות בשלל נישות, כך שרבים זוכים לא רק במקצוע מבוקש, אלא גם בהתאמה מלאה בהתאם לתחומי עניין.

3. משכורת גבוהה

היום יותר מתמיד

--

--

משרד דורון שלו הנדסה בע"מ עוסק בתכנון מבנים במקצועיות ובהקפיות http://www.doron-eng.co.il/ רבה

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
דורון שליו הנדסה בעמ

משרד דורון שלו הנדסה בע"מ עוסק בתכנון מבנים במקצועיות ובהקפיות http://www.doron-eng.co.il/ רבה