עבודה בחו”ל מגלמת בתוכה שורה ארוכה של יתרונות וחסרונות, אבל יש כמובן גם משמעות גדולה לשאלה באיזה סוג של תפקיד מדובר. במאמר הבא נרחיב על מהנדס אזרחי ונבין מה אפשר ללמוד מזה גם על תחומי עיסוק אחרים

איש מקצוע שמתמחה בהנדסה אזרחית עוסק במגוון תחומי הנדסה ובעיקר בתכנון, תכן וביצוע של מבנים ומערכות. בנוסף, השירות של המהנדס רלוונטי גם לצרכי התעשייה והציבור אבל גם לצרכים פרטיים. אז אם רוצים למשל לתכנן פרויקט הנדסה גדול, זה איש המקצוע שאליו פונים. …

דורון שליו הנדסה בעמ

משרד דורון שלו הנדסה בע"מ עוסק בתכנון מבנים במקצועיות ובהקפיות http://www.doron-eng.co.il/ רבה

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store